Handel i waluta

Ludzie od wieków mają naturalną potrzebę kupowania i sprzedawania. Proces ten będzie efektywny jedynie wówczas, gdy zostaną ustalone zasady wymiany handlowej, które będą przestrzegane przez wszystkich uczestników transakcji. Dziś jest dla nas jasne, że za jakiś towar płacimy pieniędzmi. Kwestią otwartą pozostaje forma płatności, ale o tym później. Na samym początku człowiek musiał znaleźć inny ekwiwalent, który w jego mniemaniu miał wymierną wartość.

Ze starożytnych zapisów wynika, iż w charakterze swoistej waluty występowały niegdyś zwierzęta gospodarskie, szczególnie bydło. Miało ono istotne znaczenie dla społeczeństwa, albowiem dawało szansę na pozyskanie żywności.

Krowy dawały cenne mleko, a także mięso. Stanowiły one wraz z roślinami jadalnymi podstawę diet wielu ludów, zresztą w pewnym sensie ten stan utrzymał się do dziś. Jeśli ktoś chciał uzyskać jakieś dobro, przykładowo kawałek ziemi, to w zamian mógł oddać właścicielowi określoną ilość sztuk bydła. Skalę takich transakcji i stopę wymiany regulowały miejscowe obyczaje, znane doskonale wszystkim zainteresowanym.

Na odzwierzęce pochodzenie pieniędzy wskazuje zresztą ich łacińska etymologia. Słowo pecunia pochodzi od terminu pecus, oznaczającego właśnie bydło. Więcej tropów dostarcza literatura. Mitologia grecka przedstawia pierwszą znaną transakcję – zakup dziewiczo pięknej kobiety za cenę dwudziestu wołów.

Related Articles

© 2019 Środki płatnicze. Wszystkie prawa zastrzeżone.